Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych będzie FORUM Zarządzanie Nieruchomościami” ul. Skarbowców 94 C53-025 Wrocław, NIP: 8992547584
2. moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody;
3. odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy firmy odpowiedzialni za marketing i promocję;
4. moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
5. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
6. posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail biuro@cityzen.com.pl
7. posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;
8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
9. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.